KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu metin, İgmedya.com tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ("KVKK") uyarınca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu
Veri sorumlusu olarak, İgmedya.com, kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesinden sorumludur.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
İgmedya.com, kullanıcıların sitemizi ziyaret ederken sağladığı kişisel verileri (adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) toplayabilir ve işleyebilir. Bu veriler, size daha iyi hizmet sunmak ve taleplerinizi işlemek için kullanılır.

Kişisel Verilerin Paylaşımı
İgmedya.com, yasal gereklilikler veya hizmetlerimizi sağlamak için gerektiğinde üçüncü taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. Kişisel bilgilerinizi kayıtlarımızı tutmak, yasal talepleri yerine getirmek veya hizmetlerimizi uygulamak gibi amaçlarla saklayabiliriz.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları
İgmedya.com, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar için işleyebilir:

Size daha iyi hizmet sunmak,
İşlemlerinizi yönetmek ve taleplerinizi karşılamak,
Pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek,
Yasal gereklilikleri yerine getirmek.
Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi
İgmedya.com, kişisel verilerinizi sadece gerekli olan süre boyunca saklayacaktır. Kişisel verilerin muhafaza süresi, Kanun, ilgili mevzuat ve işlem gereksinimleri doğrultusunda belirlenecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği
İgmedya.com, kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde korumaya çalışır. Bu amaçla, uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygularız.

KVK Hakları
KVKK kapsamında, kullanıcılarımızın aşağıdaki haklara sahip olduğunu hatırlatırız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin kimlerle paylaşıldığını öğrenme,
Yanlış veya eksik verilerinizi düzeltme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme,
Kişisel verilerinizin otomatik olarak işlenmesi nedeniyle aleyhinize sonuçlar çıkması halinde bu konuda bilgilendirilme.
İletişim
KVKK ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize info@igmedya.com adresinden ulaşın.